ថាមែនៗ! នារី ដែលស្លៀកពាក់អាវម៉ូដកំពុងពេញនិយម ស៊ិ-ចស៊ីហួសប្រមាណ ត្រូវប៉ូលីសចុះទៅដល់កន្លែងលក់…(មានវីដេអូ)

ប្រទេសថៃ៖ នារីម្នាក់នោះ គឺមានឈ្មោះថា Olive Aranya Apaiso អាយុ២៣ឆ្នាំ ជានិស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាប្រកបរបរលក់នំ Crepe តាមបណ្តោយ​ផ្លូវ Jed Yod Chiang Kiang ក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃ ហើយស្ទីលដែលនាងលក់នំគឺពាក់អាវក្រៅ ហើយបញ្ចេញ ល្វែងខាងលើតែម្តង ដោយមិនមានការបិទឡេវត្រឹមត្រូវ ឬក៏មានអាវខាងក្នុងមួយជាន់ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីម្នាក់ដែលល្បីខ្លាំងបណ្តាញសង្កម រឿងឈរលក់នំ ពាក់អាវក្រៅ សុិ.ច.សុីដោយមិនមានអាវខាងក្នុងបិទបាំង ត្រូវបានស ម ត្ថកិច្ចហៅទៅព្រមាន រឿងស្លៀកពា ក់សុិ ច សុី លើសកម្រិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការផ្សាយ​របស់ Pattaya Mail នាង Olive បញ្ជាក់ថា ការស្លៀកពាក់ជាចំណង់ចំណូលចិត្ត​របស់នាង ដោយនាងគ្មាន​ប៉ងលក់អ្វីផ្សេងក្រៅពីនំក្រែបនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូ លីស បានបញ្ជា​ឱ្យ​និស្សិតពេទ្យមួយនេះ ឈប់ស្លៀកពាក់ សុិ ចសុីហួសកម្រិតអញ្ចឹងទៀត បើមិនដូច្នេះទេ គឺនាងត្រូវប្រឈ.មទៅនឹងច្បា.ប់ក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃ ចំពោះការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនៅទីសាធារណៈបែបនេះ។ រឿងរ៉ាវមួយ នេះ មានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ប្រចាំក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រុក Chang Phueak បានបញ្ជាក់ថា៖ឈៀងម៉ៃ ជាក្រុង​វប្បធម៌ ដូច្នេះពលរដ្ឋម្នាក់គឺមានវិន័យតឹងរ៉ឹងខ្លាំងចំពោះការស្លៀកពាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការហៅ​ទៅអប់រំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច​បន្ត​តាមដាន​សកម្ម​ភាព​របស់ Olive បន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​